Za udostępnianie dokumentacji medycznej Fizjonova spółka cywilna nie pobiera opłat.

Placówka Fizjonova spółka cywilna udziela ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji leczniczej.

Pakiet standard

 • Cena regularna
 • Ilość zabiegów

Dotyczy zabiegów:

 • laser punktowy/skaner
 • prądy TENS
 • prądy DD
 • interferencyjne
 • elektrostymulacja
 • jonoforeza
 • galwanizacja
 • ultradźwięki
 • pole magnetyczne
 • lampa sollux

Pakiet Krio

 • Cena regularna
 • Ilość zabiegów

Dotyczy zabiegów krioterapii miejscowej

* dodatkowy rabat -10%
dla pacjentów Centrum
Medycznego w Nasielsku

Ceny pojedynczych zabiegów

Fizykoterapia
krioterapia miejscowa 20 zł
kąpiel wirowa kończyn dolnych 25 zł
kąpiel wirowa kręgosłupa 30 zł
laser punktowy/skaner 12 zł
prądy TENS 12 zł
prądy DD 12 zł
prądy interferencyjne 12 zł
elektrostymulacja 12 zł
jonoforeza 12 zł
galwanizacja 12 zł
ultradźwięki/fonoforeza 12 zł
pole magnetyczne 12 zł
lampa Sollux 12 zł
Kinezyterapia
terapia IASTM (30 min.) 60 zł
terapia dzieci metodą NDT-Bobath 60 zł
instruktaż neurorozwojowy pielęgnacji niemowlęcia (60 min.) 100 zł
terapia ruchowa indywidualna dorosłych (30 min.) 50 zł
terapia ruchowa w odciążeniu 20 zł
konsultacja fizjoterapeutyczna 50 zł
Kinesiotaping
1 okolica ciała 15 zł
Masaż leczniczy
masaż ręczny (30 min.) 60 zł
Pakiet 10 masaży ręcznych (30 min.) 500 zł
masaż bańką (30 min.) 60 zł
aquavibron 15 zł
drenaż limfatyczny (manualny lub mechaniczny) (30 min.) 40 zł