Za udostępnianie dokumentacji medycznej Fizjonova spółka cywilna nie pobiera opłat.

Placówka Fizjonova spółka cywilna udziela ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji leczniczej.

Pakiet standard

 • Cena regularna
 • Ilość zabiegów

Dotyczy zabiegów:

 • laser punktowy/skaner
 • prądy TENS
 • prądy DD
 • interferencyjne
 • elektrostymulacja
 • jonoforeza
 • galwanizacja
 • ultradźwięki
 • pole magnetyczne
 • lampa sollux

Pakiet Krio

 • Cena regularna
 • Ilość zabiegów

Dotyczy zabiegów krioterapii miejscowej

* dodatkowy rabat -10%
dla pacjentów Centrum
Medycznego w Nasielsku

Ceny pojedynczych zabiegów

Fizykoterapia
krioterapia miejscowa 20 zł
kąpiel wirowa kończyn dolnych 25 zł
kąpiel wirowa kręgosłupa 30 zł
laser punktowy/skaner 12 zł
prądy TENS 12 zł
prądy DD 12 zł
prądy interferencyjne 12 zł
elektrostymulacja 12 zł
jonoforeza 12 zł
galwanizacja 12 zł
ultradźwięki/fonoforeza 12 zł
pole magnetyczne 12 zł
lampa Sollux 12 zł
Kinezyterapia
terapia IASTM (30 min.) 60 zł
terapia dzieci metodą NDT-Bobath 60 zł
instruktaż neurorozwojowy pielęgnacji niemowlęcia (60 min.) 100 zł
terapia ruchowa indywidualna dorosłych (30 min.) 50 zł
terapia ruchowa w odciążeniu 20 zł
konsultacja fizjoterapeutyczna 50 zł
Kinesiotaping
1 okolica ciała 15 zł
Masaż leczniczy
masaż ręczny (30 min.) 50 zł
masaż bańką (30 min.) 60 zł
aquavibron 15 zł
drenaż limfatyczny (manualny lub mechaniczny) (30 min.) 40 zł